Sản phẩm

Cải xanh
Rau, củ, quả
15.000 đồng/Kg
Cà Chua
Rau, củ, quả
15.000 12.000 đồng/Kg
Bí đao
Rau, củ, quả
12.000 10.000 đồng/Kg
Bí đỏ
Rau, củ, quả
10.000 9.000 đồng/Kg